دای دو جوکو
 
هنر مبارزه

*به وبلاگ ما خوش آمدید لطفا نظرات خود را در مورد وبلاگ با ما در میان بگذارید *
 
*
نوشته شده در تاريخ 89/10/23 توسط نصرالله

تکنیک های خفه کردن

شیمه وازا ( جیمه ) : تکنیک های خفه کردن

جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری

کاتاها جیمه:خفه کردن با قفل کردن کتف

هاداکا جیمه : خفه کردن بدون استفاده از گی (لباس)

اوکوری اری جیمه : خفه کردن با استفاده از گی ( لباس )

اوکوری اری جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری با استفاده از گی

ریوتو جیمه : خفه کردن با بند دوم انگشت

سان کاکو جیمه : خفه کردن به وسیله پا


تکنیک های شکستن مفاصل

کانستسو وازا : تکنیک های شکستن مفاصل

اوده هیشگی جیو جی گاتامه : قفل کردن بازو به صورت ضربدری

اوده هیشگی واکی گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زیر بغل

اوده هیشگی اوده گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله بازو

اوده هیشگی هارا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله شکم

اوده هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زانو

آشیلس تن دون گاتامه : قفل کردن مچ پا

اوده گارامی : قفل کردن با زاویه بازو

هیزا هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن زانو بوسیله زانو

هیزا جیو جی گاتامه : قفل کردن ضربدری زانو


اُفت ها

اُکیمه : اُفت

مای اُکیمه : اُفت از جلو

اُشیرو اُکیمه : اُفت عقب

میگی اُکیمه : اُفت راست

هیداری اُکیمه : اُفت چپ

ماوارا اُکیمه : غلتیدن و اُفت

ماوارا : غلتیدن


برچسب‌ها: خفه کردن, شکستن مفاصل وافت ها به زبان ژاپنی در دای دو جوکو
نوشته شده در تاريخ 89/10/23 توسط نصرالله

ضربات پا

کیک : ضربه با پا

گری : لگد

کین گری : لگد به بیضه

سونی گری : لگد با ساق پا

مواشی گری : لگد دورانی از جلو

هیزا گری : لگد با زانو

مای گری : لگد مستقیم به جلو

یوکو گری : لگد از پهلو

اوشیرو گری : لگد مستقیم به پشت

اشیرو مواشی گری : لگد دورانی از پشت

اوچی مواشی گری : لگد دورانی از داخل به خارج

سوتو مواشی گری : لگد دورانی از خارج به داخل

کاکاتو گری : لگد با پاشنه پا

کانستسو گری : لگد به مفصل پا


تکنیک های پرتابی

ناگاوازا : تکنیکهای پرتاب

کوبی ناگه : پرتاب با گرفتن گردن

اوچی گاری : پرتاب از داخل به خارج

سوتو گاری : پرتاب از خارج به داخل

کوچی گاری : پرتاب با خارج پا

آشی بارای :درو کردن پا

یوکو اُتوشی : پرتاب معلقی از پهلو به وسیله پا

کاتا گوروما : پرتاب با چرخاندن روی کتف

اوکی اوتوشی : پرتاب معلقی از بغل

اشیرو گوشی : پرتاب از پشت

اوکی گوشی : پرتاب با گرفتن پا

توموی ناگه : پرتاب به پشت با مایگری

سی اوئی ناگه : پرتاب بدون گرفتن دست

ایپون سی اوئی ناگه : پرتاب با گرفتن یک دست

برچسب‌ها: خفه کردن, شکستن مفاصل وافت ها به زبان ژاپنی در دای دو جوکو
نوشته شده در تاريخ 89/10/23 توسط نصرالله

اصلاحات داوری

آکا : قرمز

آکانی : باند قرمز

کاچ : برنده ( اعلام کردن کسی به عنوان برنده )

آکانی کاچ : باند قرمز برنده

فوکوشین :داور کنار

فوکوشین شی کو : احضار داوران کنار

کو کا : امتیاز اول

یو کو : امتیاز دوم

وازاری : نیم امتیاز کامل مسابقه

ایپون : یک امتیاز کامل

آوازاته : جمع امتیاز وازاری

شیرو : سفید

شیرونی : باند سفید

شیرونی کاچ : باند سفید برنده

ماته : قطع موقت مسابقه ( تمرین )

یامه : خاتمه مسابقه ( تمرین )

مایتا : اعلام تسلیم حریف

مونت پوزیشن : موقعیت تسلط بر حریف

شیای : مسابقه

شیای شوریو : وقت مسابقه تمام شده

شیم بان : داور

شین بان : هیئت تجدید نظر داوران

شمارش    /    اصطلاحات دای دو

ایچ : یک         /            گاتامه : نگهداشتن

نی : دو         /        مای : موافق ( جلو )

سان : سه          /     گیاکو : مخالف ( عقب )

شی : چهار    /      ماکسو : چشمها بسته

گو : پنج     /      ماکسو یامه : چشمها باز

روکو : شش  /  ماکی وارا : وسیله ضربه زدن

شی چی : هفت / مواته : برگشت 180 درجه

ها چی : هشت          کیای : فریاد

کیو :  نه       /       کیاراته : اعلام کیای

جیو : ده        /      که آگه : بالارونده

هاکو : صد   /    کوهان : مبتدی

سن : هزار    /    کای : همبستگی

مان : ده هزار  /    فایتو : جنگ

کی هونو کاتا : تکنیکهای زنجیره ای

اریگادو گزایماشتا : تشکر کردن

اسکوات : نشست و برخواست

آگورا : نشستن به حالت چهار زانو

اوچی : از داخل به خارج

اوچی داچی : شاگردان ثابت هُونبو

اورا : چرخش 180 درجه

اورا سیزا : نشستن به پشت

اروشی : ضربه از بالا به پایین

اشیرو : عقب

اوکه : دفاع

اونگایشماس : خواهش می کنم

ایبوکی : یک نوع تنفس

ایبوکی سان : تنفس سه شماره ای

ایپون کومیته : مبارزه تک ضربه ای

بارای : رد کردن

تاته : بلند شدن

تاته می : تشک ( مکان مسابقه یا تمرین )

تمشی وارای : شکستن اجسام سخت

توبی : پرشی ( پرنده )

توری : حمله کننده

جوکوچو : استاد اعظم

جوگای : ایستادن سر جای خود

جیکان : وقت نگه دار

جیو : آزاد

جیو جی : ضربدری

جیو کومیته : مبارزه آزاد

چوگوشی : ایستادن مسلط

چیگامی : چنگ زدن و گرفتن حریف

جودان : بالا ( سر )

چودان : وسط ( بدن )

گدان : پایین

دای دو : راه بزرگ

دو : روش         /         دو جو : باشگاه

هیگی : عکس العمل

دو زو : بفرمائید

یوکوری : آهسته

ذن : تمرکز       /         ریو : سبک

یاسوکو ایپون کومیته :تک ضربه با گارد آزاد

زوت سوکو : ضربه با سر به حریف

ساگاری : عقب کشی

سان کاکو : تکنیک پا

سایو : پهلو       /         یونجوگو : 45 درجه

سمبون کومیته : مبارزه سه قدمی

سوتو : از خارج به داخل

سوجی : جارو کردن

شوتی اوشی : هل دادن حریف با کف دست

شوره : سریعتر و قویتر

شی بی جو : نماینده

شی تا : از پایین به بالا

شین : حقیقت     /      یازومه : راحت

هانتای : عوض کردن گارد

کارا : خالی          /      ته : دست

کاراته : دست خالی

کاراته دو : روش استفاده از دست خالی

کومی وازا : درگیری نزدیک

موتونوایچی : برگردید سر جایتان

موکوری : بدون شمارش

میگی : راست       /         هیداری : چپ

نوری : برگشت به حالت اول

مای که آگه : لگد مستقیم بالارونده

مواته کوداسای : تعویض حریف تمرینی

شین تای شیسو : جمع قد و وزن

شین کوکیو : یک نوع تنفس

کی کِن : غیبت کردن حریف

کی کو : مجموع نوک انگشتان

کی کومه : نفوذ

کیمه : نشان دادن ضربات بدون تماس

کیو : کلاس زیر کمربند مشکی

کیهون : تکنیک


ضربات دست

پانچ : ضربه با دست

جاپو : مشت مستقیم به جلو

هوکو : مشت دورانی از بغل

آپو : مشت از پایین به بالا

هیجی : ضربه با آرنج

سوکی : ضربه مستقیم دست


نکته : دقت کنید که در هنگام زدن تمامیه ضربات پا باید گارد دستهایتان را که بالا تنه خود را پوشانده است را حفظ کنید و تحت هیچ شرایطی گارد دستهایتان را بهم نزنید . و همچنین در هنگام زدن ضربات پا باید در ابتدای ضربه یا لگد حتما زانویتان را به طرف شکم جمع کنید البته در بعضی لگدها مانند سونی گری باید به مقدار کمی به طرف شکم خود جمع کنید .و در هنگام ضربات پا نیز مانند ضربات دست باید طوری ضربه را بزنید که بتوانید به طور کامل از نیروز وزن خود برای ضربه زدن استفاده کنید.


برچسب‌ها: خفه کردن, شکستن مفاصل وافت ها به زبان ژاپنی در دای دو جوکو
نوشته شده در تاريخ 89/10/23 توسط نصرالله

احترامات

رِی : احترام

شی دونی رِِی : احترام به خدا

شومِنی رِی : احترام به رو به رو

شو شی نی رِی : احترام به داور وسط

سن سی رِی : احترام به استاد

سن پارنی (سن پاینی ) رِی : احترام به ارشد

اوتاکانی رِی : احترام به حریف به رو

اُس : تواضع ( لفظ احترام )

کمربندها

اوبی : کمربند

آیو : آبی

کای : زرد

میدوری : سبز

چا : قهوه ای

کورو : مشکی

جون شیدوئی : دان یک

شیدوئی : دان دو

شی هان دای : دان سه و چهار

شی هان : دان پنج

دای هیو شو شی هان : دان شش


برچسب‌ها: خفه کردن, شکستن مفاصل وافت ها به زبان ژاپنی در دای دو جوکو
نوشته شده در تاريخ 89/10/23 توسط نصرالله

ایستادن ها


داچی : ایستادن

هی سو کو داچی : ایستادن معمولی

موسوبی داچی : ایستادن پنجه باز

هیکو داچی : ایستادن موازی

یوی داچی (فودو داچی):ایستادن آماده

گامائه داچی : ایستادن به صورت گارد

زنکوتسو داچی : ایستادن متمایل به جلو

کوکوتسو داچی : ایستادن متمایل به عقب

نکو آشی داچی : ایستادن پا گربه ای

سوری آشی داچی : ایستادن به صورت مرغ ماهیخوار

سانچین داچی : ایستادن به حالت ساعت شنی

کیبا داچی : ایستادن پا باز و نیمه نشسته

شی کو داچی : ایستادن به حالت کُشتی سومبو

اوچی داچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

کومیته داچی : ایستادن مبارزه ای


اعضای بدن

آتاما : سر

آشی : پا

آشیلس تن دون : مچ پا

آگو : چانه ( فک )

اِمپی : آرنج

اوده : ساعد ( بازو )

اوراکن :  پشت مشت

اوناکا : شکم

تای سوکو : تیغه داخلی پا

تتسوئی : تیغه دست در حالت مشت

شو تو : تیغه دست در حالت باز

تِه : دست

شوتی : سینه کف دست

کاتا ( کاتاها ) : کتف

سیکن : جلوی مشت

سوکوتو : تیغه خارجی پا

سونی : ساق پا

کاکاتو : پاشنه پا

کوایشیته : روی پا

نوایشیته : سینه پا

کوبی : گردن

کوچی : دهان

کوکن : مچ دست

نوکیته : نوک انگشتان

گانمِن : صورت

گوشی : کمر

مِه : چشم

میمی : گوش

واکی : زیر بغل

هانا : بینی

هارا : شکم

هایتو : تیغه داخلی دست

هیزا : زانو

یوبی : انگشت

ریو تو کن : بند دوم انگشت

کین : بیضه


برچسب‌ها: خفه کردن, شکستن مفاصل وافت ها به زبان ژاپنی در دای دو جوکو
.: Weblog Themes By Pichak :.


تعداد کل صفحات :30

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ...
* تعداد کل صفحات :30

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... | طراحی : پیچک
  • بروغنی
  • کوفه